New York Stock Exchange: åpningstider og stengetid (2023)

New York Stock Exchange: åpningstider og stengetid (3)

NEW YORKER BÃRSE

Handle New York Stock Exchange!

KAUFEN

SELGE

{etoroCFDrisk}% av detaljhandels-CFD-kontoer taper penger -eToro.com

Grafikk levert av Tradingview

Når du spekulerer på aksjemarkedene ved å bruke CFD-er på en Forex-handelsplattform, er det viktig at du har informasjon om eiendelene du investerer i, og mer spesielt åpningstidene til markedene der de handles. I de følgende forklaringene vil du lære mer om åpningstidene til New York Stock Exchange, som er en av de viktigste børsene i verden i dag.

Faktorer du bør vurdere før du investerer i denne eiendelen

Analyse nummer 1

Den amerikanske økonomien som helhet har en innvirkning på aksjemarkedet, som har en tendens til å trende opp når økonomien vokser og ned når det er en resesjon. Viktige indikatorer er for eksempel sysselsettingstallene, politikken til den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), effekten av inflasjon på konsumprisindeksen (KPI) og kjernesatsen for privat konsumutgifter (PCE), detaljsalg og innkjøpssjefsindeks utgitt av Institute for Supply Management (ISM) (PMI) for produksjon og ikke-produksjon.

Analyse nummer 2

Amerikansk politikk: I denne sammenhengen bør man følge nøye med på endringer i skattepolitikken fra den amerikanske regjeringen, spesielt under valgkamper og ved presentasjon av presidentkandidatenes programmer.

Analyse nummer 3

Internasjonale konflikter i USA: Som eksempelet på handelskonflikten mellom USA og Kina har vist, kan tvister mellom USA og andre land utgjøre en høy risiko for aksjemarkedet og øke volatiliteten i dette finanssenteret.

Analyse nummer 4

Rapporter fra viktige økonomiske sektorer eller fra store amerikanske selskaper. Avhengig av deres vekt i en av de store amerikanske aksjeindeksene, kan enkeltselskaper alene ha en alvorlig innvirkning på prisen.

Analyse nummer 5

Den verdensøkonomiske situasjonen: Siden USA er svært avhengig av eksport til utlandet, bør man holde et godt øye med den verdensøkonomiske situasjonen.

Analyse nummer 6

Dollarnotering: Kursen på den amerikanske valutaen i forhold til andre valutaer på Forex kan påvirke landets konkurranseevne og dermed påvirke utviklingen av viktige finanssentre.

New York Stock Exchange: åpningstider og stengetid (4)

Handle New York Stock Exchange!

Kaufen

Selge

{etoroCFDrisk}% av detaljhandels-CFD-kontoer taper penger -eToro.com

New York Stock Exchange: åpningstider og stengetid (5)

Hvordan er New York Stock Exchange organisert?

Aksjer på New York Stock Exchange er delt inn i tre store aksjeindekser, nemlig Dow Jones, NASDAQ og S&P 500.

Dow Joneshar eksistert siden 1897. Det inkluderer de 30 mektigste industriselskapene i USA. Prisen på de respektive verdipapirene spiller også en rolle i beregningen.

NASDAQ, derimot, ble ikke opprettet før i 1971. Den inneholder ikke mindre enn 3000 selskaper, hvor de fleste kommer fra teknologiindustri.

S&P 500 ble introdusert i 1957 av det som nå er et velkjent ratingbyrå, og samler 500 aksjer av selskaper som handles på NYSE og NASDAQ. Han alene er allerede veldig representativ for den internasjonale økonomien.

New York Stock Exchange er åpen mandag til fredag ​​fra 9:30 til 16:00 (lokal tid). Det er stengt i helger og helligdager.

Hva er åpningstidene til New York Stock Exchange?

New York Stock Exchange (NYSE) er åpen til følgende tider:

 • Den åpner hver dag kl 9:30.
 • Den stenger igjen klokken 16.00.

Men pass på! Dette er de amerikanske åpnings- og stengetider. I Tyskland tilsvarer dette en åpningstid på 15.30 og en stengetid på 22.00.

Hvorfor må du vite disse tidene?

Åpningstidene til New York Stock Exchange er svært viktige, da dette er tidspunktene du kan se sanntidspriser på eiendelene som er oppført der. Disse aktiva inkluderer de fleste amerikanske aksjer, som f.eksGoogleellerMeta.

Hvordan investere i aksjer på New York Stock Exchange?

For å investere i NYSE- eller NASDAQ-aksjer kan du bruke CFD-er på nett. Disse Contracts for Difference er spesielt utformet for å tillate detaljinvestorer å investere i eiendeler over hele verden.

En kort oversikt over New York Stock Exchange

Før du hopper inn i nettspekulasjoner på New York Stock Exchange, bør du vite følgende informasjon om et av de viktigste finanssentrene på den internasjonale børsscenen.

New York Stock Exchange er også kjent som New York Stock Exchange (NYSE). Det er i utgangspunktet hovedhandelsgulvet til børsen og den største børsen i verden. Investorer og handelsmenn refererer ofte til New York Stock Exchange som "Wall Street".

En av særegenhetene ved New York Stock Exchange er at ikke alle transaksjoner behandles elektronisk, men det er fortsatt visse verdipapirer som handles der på gulvet (eller criée), det vil si på forespørsel.

Frem til begynnelsen av 1990-tallet var de fleste aksjene i USA eller rundt om i verdeni NASDAQhandlet. Den ble imidlertid forbigått av NYSE, og i dag er den samlede markedsverdien for selskaper som handles på denne børsen tre ganger så stor som NASDAQ.

New York Stock Exchange eies av NYSE Euronext (New York Stock Exchange Euronext). Denne gruppen ble opprettet ved fusjonen mellom Euronext og Archipelago Holdings; Sistnevnte fungerte utelukkende elektronisk.

New York Stock Exchange ligger på 11 Wall Street, men NYSE ligger i finansdistriktet på sør-Manhattan på 18 Broad Street.

Kapitalisering og aksjeindekser på New York Stock Exchange

New York Stock Exchange er den viktigste børsen i verden ettersom den viser aksjene til nesten 3000 selskaper hvis totale markedsverdi overstiger 25 000 milliarder dollar.

Selvfølgelig er det forskjellige indekser knyttet til New York Stock Exchange:

 • DJIA eller Dow Jones Industrial Average kalles Dow Jones eller Dow i dagligtale. Den består av 27 til 30 aksjer notert på NYSE. Dette er ikke bare den eldste indeksen på New York Stock Exchange, men i hele verden. Den er utgitt av Dow Jones Indexes, et selskap som er majoritetseid av CME Group.
 • S&P 500 og S&P 100 inneholder henholdsvis de 500 og 100 største børsnoterte amerikanske selskapene. Det administreres av ratingbyrået Standard & Poor's.

Hvordan er New York Stock Exchanges aksjeindekser oppført?

Du vet nå hvilke er de to viktigste indeksene på New York Stock Exchange. Det er imidlertid viktige forskjeller mellom de to indeksene da de ikke er beregnet på samme måte og sammensetningen av selskapene som går inn i deres beregning også er svært forskjellig.

Dow Jones Industrial Average (DJ30) regnes som den ledende indeksen på New York Stock Exchange. Navnet viser til det faktum at det oppsummerer de 30 beste selskapene i USA. Disse inkluderer aksjer som f.eksMicrosoft,Coca ColaogDisney. Selskapene som inngår i indeksen er rangert etter verdien av deres aksjer på børsen. Dette skiller den fra andre indekser som rangeres basert på markedsverdi.

Den andre viktige indeksen på New York Stock Exchange er S&P 500. Forkortelsen S&P står for Standard & Poor's. Selv om denne indeksen ikke regnes som den viktigste indeksen på denne børsen, regnes den som aksjeindeksen som best representerer den amerikanske økonomien og dens utvikling. I motsetning til Dow Jones, består den av aksjemarkedsverdiene til selskapene og ikke av aksjeverdiene. Som navnet antyder, inneholder S&P 500 de 500 største amerikanske selskapene etter markedsverdi. Ratingbyrået Standard & Poor's, som ga den navnet sitt, publiserer flere andre indekser i tillegg til denne indeksen. Ved siden av Moody's og Fitch Ratings er Standard & Poor's et av de viktigste ratingbyråene i USA.

Fusjon mellom New York Stock Exchange og Euronext

I løpet av den progressive globaliseringen av økonomien fusjonerte New York-børsen NYSE med den europeiske børsen Euronext i 2007, som igjen drev børsene i Paris, Lisboa, Brussel og Amsterdam som en flerlandsbørs samt terminbørsen LIFFE i London.

Målet med fusjonen mellom de to globalt viktige børsene var å forenkle finans- og børshandel mellom Europa og USA og for eksempel å redusere transaksjonskostnadene.

Dette hadde imidlertid ingen innflytelse på type investering i kursene på aksjeindeksene eller i de børsnoterte aksjene. Euronext er forøvrig nå skilt ut igjen.

Historie og utvikling av New York Stock Exchange

Nedenfor er noen historiske data fra New York Stock Exchange slik at du kan utdype kunnskapen din om denne børsen ytterligere.

 • 1792: I dette året signerte 24 Wall Street-meglere en felles erklæring som opprettet NYSE. Da det ble grunnlagt, kunne bare 5 verdipapirer omsettes, men i 1817 var antallet steget til 380 000.
 • 1817: For første gang ble børsforskrifter etablert og en formell organisasjon etablert for New York Stock Exchange. NYSE skiftet navn til New York Stock & Exchange Board.
 • 1830: Mohawk og Hudson Railroad var det første jernbaneselskapet som ble notert på New York Stock Exchange.
 • 1863: New York Stock Exchange fikk sitt nåværende navn, NYSE.
 • 1884: Charles Dow publiserte USAs første aksjeindeks, Dow Jones, som inkluderte aksjene til de 11 største selskapene i landet. I 1896 ble også industriaksjer inkludert i denne indeksen, som ble Dow Jones Industrial Average.
 • 1914: Ved starten av første verdenskrig ble NYSE midlertidig stengt. Den åpnet til slutt igjen 28. november samme år for å selge statskasseveksler.
 • 1929: Dette året var preget av børskrakket, som innledet den største globale økonomiske krisen på 1900-tallet.
 • 1934: United States Securities and Exchange Commission (SEC) ble opprettet for første gang.
 • 1967: En gruppe anarkister ledet av Abbie Hoffman invaderte New York Stock Exchange og kastet falske dollarsedler fra tribunen mot aksjemeglere, noe som forårsaket stor oppstyr. Etter denne hendelsen ble sikkerhetstiltakene til bygget styrket.
 • 1987: Den 19. oktober tapte Dow Jones-aksjeindeksen 22,6 % i verdi med ett slag. Det var det største innbruddet i historien, og dagen gikk over i historien som "Black Monday".
 • 1997: Igjen fikk Dow Jones et spektakulært fall på 554,26 poeng i løpet av en dag; som et nødstiltak ble handelen på børsen suspendert for første gang i sin historie. Denne hendelsen skapte stor oppsikt og førte til innføringen av visse regler for å forhindre et nytt børskrakk. Børsen vil nå automatisk stenge hvis denne indeksen taper 10 %, 20 % eller 30 %. Varigheten av stengingen kan være alt fra en time til en dag.
 • 2000: NYSE-driften ble igjen forstyrret av en ukontrollert hendelse da musikkgruppen "Rage Against the Machine" tok et videoklipp foran bygningens inngang. Siden det ikke var bedt om tillatelse for filmingen, måtte politifolk gripe inn.
 • 2001: Etter 9/11-angrepene stengte NYSE i fire handelsdager. Den gjenopptok driften mandag 17. september.
 • 2005: NYSE kunngjorde sin intensjon om å kjøpe den elektroniske handelsplattformen Archipelago Exchange. Fusjonen ble godkjent av styret for New York Stock Exchange samme år. Med fusjonen mistet NYSE sin ikke-for-profit-status og ble et offentlig selskap. I 2006 ble det NYSE Group.
 • 2006: Fusjonen mellom NYSE og Euronext begynte og ble fullført i 2007. Det resulterende selskapet handlet som NYSE-EURONEXT.
 • 2013: Gruppen ICE (Intercontinental Exchange) tok over NYSE Euronext, splittet Euronext igjen og introduserte den på børsen i 2014.
 • 2018: Stacey Cunningham var den første kvinnen i NYSEs historie som tok over ledelsen av denne børsen.

Hvis du er nysgjerrig og ønsker å besøke New York Stock Exchange District eller US Federal Reserve, er det mulig! Før du reiser til USA, må du ha enESTA-godkjenningog ta med passet.

ofte stilte spørsmål

Hvilke dager er New York Stock Exchange stengt?

New York-børsen er stengt under store amerikanske høytider. Disse er i 2020: 1. januar (nyttår), 20. januar (Martin Luther King-dagen, tredje mandag i januar), 17. februar (presidentens dag, tredje mandag i februar), 10. april (langfredag), 25. april (minnesmerke). Dag, siste mandag i mai), 4. juli (Independence Day), 7. september (Labour Day, første mandag i september), 26. november (takkefest, fjerde torsdag i november) og 25. desember (jul).

Når ble New York Stock Exchange grunnlagt?

New York Stock Exchange ble grunnlagt i 1792 av 24 meglere. Disse samlet seg under et platantræ på Wall Street for å sette et enhetlig nivå på provisjon for salg av verdipapirene. Da dette finanssenteret ble grunnlagt, ble det handlet 5 verdipapirer der: 2 bankaksjer og 3 statsobligasjoner. I 1817 hadde imidlertid antallet omsatte aksjer økt til rundt 380 000.

Hva er de viktigste aksjeindeksene på New York Stock Exchange?

Det er for tiden tre store aksjeindekser på NYSE. Dette er Dow Jones Industrial Average (representerer de 30 viktigste børsnoterte selskapene i USA), S&P 500 (representerer de 500 amerikanske selskapene med høyest børsverdier) og NASDAQ (som hovedsakelig inneholder aksjer fra høy- teknologi, Internett og inkorporer datavitenskap). NASDAQ er også den nest største børsen for amerikanske aksjer.

Handle New York Stock Exchange!

eToro er en plattform for flere aktiva som tilbyr investering i aksjer og kryptovalutaer, samt handel med CFD-eiendeler.

CFD-er er komplekse finansielle instrumenter. På grunn av innflytelsen har de en høy risiko for å tape penger raskt. {etoroCFDrisk} % av private investorkontoer taper penger når de handler CFD-er med denne leverandøren. Vær oppmerksom på at du bør informere deg selv om risikoen ved CFD-handel på forhånd, da høye tap ikke kan utelukkes.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig ytelse. Handelshistorikken som er oppført er mindre enn 5 år og kan ikke være grunnlag for en investeringsbeslutning.

Copy Trading er en porteføljestyringstjeneste levert av eToro (Europe) Ltd., autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission.Â

Investeringer i kryptoaktiva er uregulert i enkelte EU-land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Kapitalen din er i fare.

eToro USA LLC tilbyr ikke CFD-er og gir ingen representasjon og påtar seg intet ansvar med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne publikasjonen, som er utarbeidet av vår partner ved å bruke offentlig tilgjengelig ikke-enhetsspesifikk informasjon om eToro.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 11/27/2023

Views: 6114

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.